yealink ישראל לוגו ארגוקום

טלפוניה מבוססת טכנולוגיית IP

מהי טלפוניית IP ?
טלפוניית IP הנה מערכת טלפוניה הפועלת על גבי רשתות IP, טכנולוגיית ה-IP מאפשרת את העברת השיחות על גבי רשת האינטרנט במקום קווי תקשורת היסטוריים. השימוש ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב פנים ארגוניות, מוביל להוזלה משמעותית בעלויות הטלפוניה בארגון. החסרונות בשימוש בטכנולוגיית IP הן: איכות קול פחות טובה מרשת הטלפוניה ההיסטורית, רמת השהייה גבוהה יותר, ניתוקים רבים יותר בשיחות ומצב של תלות במערכות אחרות כגון מערכת החשמל.

טלפוניית העבר (PSTN) לעומת טלפוניית ה-IP
רשתות הטלפוניה ההיסטוריות פועלות בשיטת מיתוג מעגלים כלומר מכשיר הטלפון מחובר ישירות למרכזיה או למרכזיה דרך ארון התקשורת השכונתית אליו מגיעים עד שלושים קווים אשר מועברים יחדיו למרכזת השכונתית באמצעות כבל גדול יותר. ביצירת שיחה למעשה נפתח מסלול יעודי בין שני מכשירי הטלפון המשמש רק את שיחת הטלפון שנוצרה עד שהשיחה מסתיימת. רק אז ניתן להשתמש במסלול זה לקיום שיחות אחרות.

לעומת טלפוניית ה-PSTN, טלפוניית ה-IP פועלת על גבי רשת האינטרנט הקיימת או על גבי רשתות IP המשמשות כרשתות אינטרנט. שימוש ברשתות אינטרנט ו-IP מאפשר את קיומן של שיחות ללא החזקת מעגל ייעודי לשם קיום שיחת הטלפון. למעשה שיחת הטלפון יכולה להתקיים במקביל להעברת נתונים נוספת על אותו קו. השימוש במיתוג מנות בטכנולוגיית ה-IP מאפשר את העברת המידע במקביל לקיום שיחת הטלפון באמצעות חלוקת אותות בקרה ודיבור למנות קטנות ושליחתן על גבי רשת האינטרנט בנפרד ובמקביל להעברת נתונים אחרים

שימוש ברשתות IP להעברת דיבור
טלפוניית IP משתמשת בפרוטוקול תקשורת VOIP על מנת להעביר קולות ודיבור ברשת האינטרנט. התהליך בו מתחילה העברת שיחת הטלפון בשימוש בטכנולוגית VOIP הינו קידוד אות השמע האנלוגי שמתקבל בדיבור באפרכסת הטלפון לפורמט דיגיטלי באמצעות מקודד שנקרא ויקודר Vocoder. ויקודר מסוגל לדחוס את אות השמע עד לקצב של 12.2kbps מקצב של 64kbps המשמש בטלפוניה רגילה ובכך מביא לחיסכון ניכר ברוחב פס. הויקודר מבצע גם חלוקה של אות השמע למקטעים ובכך מאפשר את שליחתם של כל אחד מהם בנפרד באמצעות שימוש בפרוטוקול האינטרנט IP ו-UDP (פרוטוקול המאפשר שליחת חבילות אות רציפה)

יתרונות
פרוטוקול ה-IP המשתמש בטכנולוגיית מיתוג מנות, מאפשר ניצול אופטימאלי של רוחב פס בקיום שיחות באמצעות מכשירי טלפון ובכך הוזלה ניכרת בעלות של כל שיחה.
פרוטוקול ה-IP הנו אחד מפרוטוקולי התקשורת הנפוצים ביותר בעולם.
תשתית האינטרנט פרוסה גם במקומות אליהם לא מגיע קו תקשורת נייח ובכך מספקת זמינות גבוהה לתקשורת על גבי פרוטוקול זה.

חסרונות
לעיתים השהייה בעת קיום השיחה במכשיר הטלפון
לעיתים ניתוקים בשיחה המתקיימת באמצעות מכשיר טלפון ip עקב בעיה בשליחת מנות
לעיתים צלילים משונים כאשר יש בעיה בשליחת מנות המידע בקיום שיחה באמצעות טלפון ip.

טלפון IP שולחני
מערכות ועידת וידאו
טלפון אלחוטי SIP
טלפון ועידה SIP
אביזרים משלימים
up
  • Design by Boldesigns
  •    
  • All rights reserved to Ergocom Ltd 2015©