yealink ישראל לוגו ארגוקום

כיצד פועלים מכשירי טלפון IP

כיצד פועלים מכשירי טלפון IP
מכשיר טלפון IP הינו מכשיר טלפון העובד על גבי רשתות IP (internet protocol) באמצעות טכנולוגיית ה-IP אשר הנה טכנולוגיה המאפשרת קיום שיחות טלפון על גבי רשת האינטרנט במקום רשת הטלפוניה הרגילה.

שימוש בהעברת שיחות טלפון על גבי רשת האינטרנט מאפשר במרבית המקרים הוזלה משמעותית בעלויות ההקמה והתפעול של רשת הטלפונים בעסקים. חסרונות העבר של טכנולוגיה זו שכללו איכות קול ירודה וניתוקי שיחות צומצמו כמעט לחלוטין עם התפתחות טכנולוגיית ה-IP והרחבת רוחב הפס המוקצה לאינטרנט.

טכנולוגית הטלפוניה המסורתית (PSTN) עבדה בשיטת מיתוג מעגלים במסגרתה מכשיר הטלפון חובר בקו טלפון ישירות למרכזיה או אל ארון תקשורת בסמוך למיקום הטלפון ממנו יצאו כ-30 קווי טלפון במקבץ אחד אל המרכזייה האזורית. בטכנולוגיה זו קיום שיחת טלפון יוצר מעגל סגור בין 2 מכשירי טלפון על גבי קווי התקשורת אשר אינו מאפשר שימוש אחר בקו.

בטכנולוגיית ה-IP מתאפשר קיום שיחת טלפון במקביל להעברת נתונים נוספת מכיוון שהטכנולוגיה אינה מצריכה סגירת מסלול יעודי לשיחת הטלפון אלא משתמשת במיתוג מנות – חלוקת המידע למנות קטנות ומיתוגם ושליחתם בנפרד על גבי הרשת במקביל להפעלת יישומים אחרים.

טלפוניית IP מעבירה קולות דיבור באמצעות רשת האינטרנט או רשתות IP ייעודיות תוך שימוש בפרוטוקול תקשורת הנקרא (VOIP voice over IP). אות השמע האנלוגי המועבר מהשפופרת מומר לביט דיגיטלי על ידי ויקודר (מקודד) אשר גם דוחס אותו באופן המאפשר חיסכון ברוחב פס כמו כן מחלק הוקודר את השמע לחלקים הנקראים מסגרות אשר ניתנות למשלוח באופן עצמאי באמצעות טכנולוגיית IP שהינה במהותה טכנולוגיה של מיתוג מנות.

תפוצתו הרחבה של פרוטוקול ה-IP כמו גם השימוש במיתוג מנות מאפשר כאמור ניצול אופטימאלי של רוחב פס ושימוש אמין לצורך טלפוניה.

טלפון IP שולחני
מערכות ועידת וידאו
טלפון אלחוטי SIP
טלפון ועידה SIP
אביזרים משלימים
up
  • Design by Boldesigns
  •    
  • All rights reserved to Ergocom Ltd 2015©